Dhomë Këshillimi

Dhomë Këshillimi

2023-04-20 10:00 - 14:00

Ditën e enjte, datë 20.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 52/2020, datë 23.11.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rozeta Qirjaqi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 272, datë 08.07.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2023-06-20 All day

  Ditën e martë, më datë 20.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 23/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Aleks Nikolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 290, datë 10.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-06-20 All day

  On Tuesday, 20.06.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 23/2021, dated 10.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Aleks Nikolli, against decision no. 290, dated 10.08.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-06-21 10:00 - 2023-06-21 16:00

  Ditën e mërkurë, më datë 21.06.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 5/2021, datë 21.01.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Albano Çepele kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 317, datë 20.11.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-06-21 10:00 - 2023-06-21 16:00

  On Wednesday, 21.06.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 5/2021, dated 21.01.2021, pertaining to the appeal of the assessee Albano Çepele against decision no. 317, dated 20.11.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-07-03 10:00 - 2023-07-03 16:00

  On Monday, 03.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 38/2021, dated 14.07.2021, pertaining to the appeal of the assessee Gentiana Xhelili against decision no. 369, dated 21.04.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-07-03 10:00 - 2023-07-03 16:00

  Ditën e hënë, më datë 03.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 38/2021, datë 14.07.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gentiana Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 369, datë 21.04.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-07-05 10:00 - 2023-07-05 16:00

  Ditën e mërkurë, më datë 05.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 24/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Enrik Haxhiraj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 339, datë 19.01.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-07-05 10:00 - 2023-07-05 16:00

  On Wednesday, 05.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 24/2021, dated 10.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Enrik Haxhiraj, against decision no. 339, dated 19.01.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-07-11 10:00 - 2023-07-11 16:00

  Ditën e martë, më datë 11.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 10/2021, datë 02.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Silvana Pani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 303, datë 05.10.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-07-11 10:00 - 2023-07-11 16:00

  On Tuesday, 11.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 10/2021, dated 02.03.2021, pertaining to the appeal of the assessee Silvana Pani against decision no. 303, dated 05.10.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-07-18 10:00 - 2023-07-18 16:00

  Ditën e martë, më datë 18.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 27/2021, datë 21.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Klodiana Gjyzari kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 340, datë 01.02.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-07-18 10:00 - 2023-07-18 16:00

  On Tuesday, 18.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 27/2021, dated 21.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Klodiana Gjyzari against decision no. 340, dated 01.02.2021 of the Independent Qualification Commission

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.