Njoftim

Njoftim

2022-06-07 16:00 - 16:53

Ditën e martë, më datë 05.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.40/2020, datë 21.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 256, datë 12.06.2020, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

Seanca gjyqësore publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë.