Njoftime

Njoftime

2022-10-05 All day

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 43/2022, datë 27.09.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Çlirim Sino kundër vendimit nr. 547, datë 06.07.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 05.10.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore:     Rezarta Schuetz

Anëtarë:     Sokol Çomo, Ina Rama, Mimoza Tasi

****************************************************

Njoftim

Sot, më datë 05.10.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar i trupit gjykues në çështjen (JR) nr. 48/2020, datë 10.11.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Petrit Aliaj kundër vendimit nr. 260, datë 15.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 48/2020, datë 10.11.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese:   Ina Rama

Relator:        Albana Shtylla

Anëtarë:       Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 *****************************************************

Njoftim

Sot, më datë 05.10.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar anëtar i trupit gjykues në çështjen (JR) nr. 54/2020, datë 27.11.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Niko Rapi kundër vendimit nr. 277, datë 21.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 54/2020, datë 27.11.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese:   Ina Rama

Relator:        Natasha Mulaj

Anëtarë:       Sokol Çomo, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

 ***************************************************

Njoftim

Sot, më datë 05.10.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues i trupit gjykues në çështjen (JR) nr. 61/2020, datë 18.12.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tritan Hamitaj kundër vendimit nr. 297, datë 17.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 61/2020, datë 18.12.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese:   Albana Shtylla

Relator:        Natasha Mulaj

Anëtarë:       Sokol Çomo, Ina Rama, Rezarta Schuetz

Related upcoming events

 • 2024-03-04 All day

  Ditën e martë, më datë 02.04.2024, ora 10:00, do të shqyrtohet në dhomë këshillimi çështja që i përket kërkesës së paraqitur nga z. Artor Ylli për rishikimin e vendimit nr. 31, datë 20.11.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-04 All day

  On Tuesday, 02.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers the case pertaining to the petition of Mr. Artor Ylli for the revision of decision no. 31, dated 20.11.2019 of the Appeal Chamber.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.