Njoftim

Njoftim

2022-11-15 12:00 - 13:00

Më datë 15.11.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtares Natasha Mulaj, e caktuar anëtare në çështjen (JR) nr. 55/2020, datë 07.12.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shpresa Beçaj kundër vendimit nr. 270, datë 03.07.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Zëvendësimi i gjyqtares Natasha Mulaj është bërë pas kërkesës së gjyqtares për heqje dorë nga trupi gjykues i çështjes, kërkesë e cila u pranua unanimisht me vendimin nr. 15 datë 15.11.2022, nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Rezarta Schuetz (kryesuese), Sokol Çomo, Ina Rama, Albana Shtylla dhe Mimoza Tasi anëtarë, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 55/2020, datë 07.12.2020, ka këtë përbërje:

Kryesuese:   Rezarta Schuetz

Relatore:      Mimoza Tasi

Anëtarë:      Sokol Çomo, Ina Rama, Albana Shtylla

Related upcoming events

 • 2024-03-04 All day

  Ditën e martë, më datë 02.04.2024, ora 10:00, do të shqyrtohet në dhomë këshillimi çështja që i përket kërkesës së paraqitur nga z. Artor Ylli për rishikimin e vendimit nr. 31, datë 20.11.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

  Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-03-04 All day

  On Tuesday, 02.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers the case pertaining to the petition of Mr. Artor Ylli for the revision of decision no. 31, dated 20.11.2019 of the Appeal Chamber.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.