Njoftime

Njoftime

2022-06-06 16:00 - 17:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 23/2022, datë 30.05.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 524, datë 08.04.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Elfrida Bregova.

Sot, në datën 06.06.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Rezarta Schuetz

Relatore:     Albana Shtylla

Anëtarë:     Sokol Çomo, Ina Rama, Mimoza Tasi

*********************************

Sot, më datë 06.06.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari, i caktuar kryesues në çështjen (JR) nr. 40/2020, datë 21.09.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit 256, datë 12.06.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Etleva Deda.

Zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Pas hedhjes së shortit, për caktimin e gjyqtarit anëtar dhe më pas, për kryesuesin, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 40/2020, datë 21.09.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relatore:  Albana Shtylla      

Anëtarë:  Sokol Çomo, Natasha Mulaj, Mimoza Tasi

************************

Sot, më datë 06.06.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari dhe gjyqtarit Luan Daci, të caktuar si kryesues dhe anëtar në çështjen (JR) nr. 27/2020, datë 09.07.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gjovalin Përnoca kundër vendimit nr. 196, datë 13.09.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Zëvendësimi i gjyqtarit Luan Daci është bërë për shkak të shkarkimit të tij nga detyra me vendimin nr. 1 (JD), datë 09.12.2021 të Komisionit Disiplinor të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe zëvendësimi i gjyqtarit Ardian Hajdari është bërë për shkak të pezullimit të tij nga detyra me vendimin nr. 13, datë 07.02.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 27/2020, datë 09.07.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore:  Natasha Mulaj

Anëtarë:  Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi