Njoftime

Njoftime

2023-01-18 All day

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 53/2022, datë 28.12.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Blerta Marku (Çibuku) kundër vendimit nr. 565 vendimi, datë 26.09.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 17.01.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Natasha Mulaj

Relator:     Sokol Çomo

Anëtarë:     Rezarta Schuetz, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

***********************************

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 1/2023, datë 10.01.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ilir Turja kundër vendimit nr. 584 vendimi, datë 7.11.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 17.01.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Albana Shtylla

Relatore:      Natasha Mulaj

Anëtarë:     Sokol Çomo, Ina Rama, Rezarta Schuetz

***********************************

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 2/2023, datë 12.01.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjana Gumbardhi (Caco) kundër vendimit nr. 570 vendimi, datë 7.10.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 17.01.2023, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Ina Rama

Relatore:      Mimoza Tasi

Anëtarë:     Sokol Çomo, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla