Chamber hearing

Chamber hearing

2022-01-24 10:00 - 13:00

On 24.01.2022 the Appeal Chamber held the hearing in camera of case (JR) no. 62/2019, dated 12.12.2019, pertaining to the appeal of the assessee Dhurata Haveri against decision no. 197, dated 27.09.2019 of the Independent Qualification Commission.

After considering the case, based on Article 51, para 1 (b) of Law no. 49/2012 “On administrative courts and administrative disputes”, as amended, the trial panel decided to review the case in a public hearing, on 08.02.2022, at 10:00.

The trial in public hearing was decided in order to ascertain the factual situation of the case in the presence of the assessee, as well as the summoning of a witness.

 

The trial panel of this case consists of judges:

Presiding:        Sokol Çomo

Rapporteur:     Albana Shtylla

Members:        Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

 

The public hearing will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2022-06-17 10:00 - 2022-06-17 16:00

  Ditën e premte, më datë 17.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 8/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selami Zalli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 494, datë 23.12.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-06-17 10:00 - 2022-06-17 16:00

  On Friday, 17.06.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers the case (JR) no. 8/2022, dated 15.02.2022 pertaining to the appeal of the assessee Selami Zalli against decision no. 494, dated 23.12.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Natasha Mulaj

  Rapporteur:     Ina Rama

  Members:        Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-28 09:00 - 2022-06-28 13:00

  Ditën e martë, më datë 28.06.2022, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Shema kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 239, datë 21.02.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.