Dhome keshillimi

Dhome keshillimi

2022-05-19 10:00 - 13:00

Ditën e enjte, më datë 19.05.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 31/2020, datë 30.07.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adnand Xhelili kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 237, datë 12.02.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Ina Rama

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2022-06-17 10:00 - 2022-06-17 16:00

  Ditën e premte, më datë 17.06.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 8/2022, datë 15.02.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selami Zalli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 494, datë 23.12.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2022-06-17 10:00 - 2022-06-17 16:00

  On Friday, 17.06.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers the case (JR) no. 8/2022, dated 15.02.2022 pertaining to the appeal of the assessee Selami Zalli against decision no. 494, dated 23.12.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding:        Natasha Mulaj

  Rapporteur:     Ina Rama

  Members:        Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2022-06-28 09:00 - 2022-06-28 13:00

  Ditën e martë, më datë 28.06.2022, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2020, datë 02.06.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Astrit Shema kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 239, datë 21.02.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.