Njoftime

Njoftime

2022-05-05 15:00 - 16:00

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 20/2022, datë 26.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shpëtim Reka kundër vendimit nr. 512, datë 25.02.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 05.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator:Sokol Çomo

Anëtarë:Natasha Mulaj, Albana Shtylla, Mimoza Tasi

*********************************************************

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 21/2022, datë 28.04.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Beqiri kundër vendimit nr. 516, datë 03.03.2022 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 05.05.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Mimoza Tasi

Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla