Vende Vakante

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE

REPUBLIKA E SHQIPERISE GJYKATA KUSHTETUESE KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT ___________________________________________________________________________________________________   SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, ...
Lexoni më tepër

SHPALLJE VENDI VAKANT

REPUBLIKA E SHQIPERISE GJYKATA KUSHTETUESE KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT ________________________________________________________________________________________________________ SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për ...
Lexoni më tepër

SHPALLJE VENDI VAKANT

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr.92/2017 ...
Lexoni më tepër

SHPALLJE VENDI VAKANT

GJYKATA KUSHTETUESE             KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT SHPALLJE VENDI VAKANT Kolegji i Posaçëm i Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese (KPA), bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve ...
Lexoni më tepër