Viti 2023

 • Faza strategjike
  • Formatet PBA 2024-2026
  • Relacion për kerkesat buxhetore afatmesme 2024-2026
 • Faza teknike
  • Formatet PBA 2024-2026
  • Relacion për kerkesat buxhetore afatmesme 2024-2026
 • Relacion shpjegues 4-mujor
 • Relacion shpjegues 8-mujor
 • Relacion shpjegues 12-mujor
 • Monitorimi i rezultateve 4-mujor
 • Monitorimi i rezultateve 8-mujor
 • Monitorimi i rezultateve 12-mujor

Viti 2022

Viti 2021​

Viti 2020

Viti 2019

Viti 2018