Njoftime për shtyp

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Mimoza ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 16/2024, datë 14.05.2024, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Sokol Çomo kryesues, Rezarta Schuetz relatore, Albana Shtylla, Ina ...
Lexo më tepër

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Albana Shtylla relatore, Natasha Mulaj, Rezarta ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 15.05.2024, seancën në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 28/2021, ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 14.05.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 20/2021, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim

Ditën e martë, më datë 18.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 2/2022, datë 10.01.2022, ...
Lexo më tepër

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Sokol Çomo relator, Albana Shtylla, Ina ...
Lexo më tepër