Njoftime për shtyp

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Mimoza Tasi relatore, Albana Shtylla, Ina ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 49/2022, datë 22.11.2022, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Negociatat, Kolegji i Apelimit raporton në Bruksel: Synojmë përmbylljen në kohë të procesit të rivlerësimit Kryetarja e Kolegjit të Posaçëm ...
Lexo më tepër

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 15.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 6/2022, datë 27.01.2022 ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 23.11.2022, ora 08:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 47/2020, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 48/2022, datë 17.11.2022, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Ditën e martë, më datë 13.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 50/2020, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim Vendimi

Ditën e mërkurë, më datë 14.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 45/2020, datë 15.10.2020 ...
Lexo më tepër