Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 20.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 36/2022, datë 29.07.2022, që i përket ankimit të Komisionerit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 35/2022, datë 25.07.2022, që i përket ankimit të Komisionerit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 34/2022, datë 21.07.2022, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 33/2022, datë 21.07.2022, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 32/2022, datë 14.07.2022, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 31/2022, datë 13.07.2022, që i përket ankimit të subjektit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Albana Shtylla relatore, Ina Rama, Rezarta ...
Lexo më tepër