Koordinatori për të  Drejtën e Informimit

Alida Beqiraj

Adresa e institucionit

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë, Shqipëri

Orari i punës

E hënë – E premte 08:00-16:00