Kontakt

Kolegji i Posacëm i Apelimit

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3, hyrja përballë godinës së Kryeministrisë.

Tiranë, Shqipëri

  • Ju mund të kontaktoni me Kolegjin e Posaçëm të Apelimit përmes postës elektronike info@kpa.al. nga e hëna në të enjte, ora 08.00-16.30 dhe të premten, ora 8:00 – 14.00
  • Përfaqësuesit e medias shqiptare apo të huaj mund të lidhen drejtpërdrejtë me Koordinatorin për Mediat dhe Marrëdhëniet me Jashtë, Zj. Alida Beqiraj përmes postës elektronike: alida.beqiraj@kpa.al.
  • Çdo person që vjen në dijeni të fakteve ose rrethanave që mund të përmbajnë prova në lidhje me kriteret e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit ka të drejtë të informojë drejtëpërsëdrejt Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Nëse doni të dërgoni një ankesë apo të denonconi një parregullsi, ju mund të kontaktoni me punonjësin e autorizuar në zyrën e pritjes së popullit duke u paraqitur personalisht nga e hëna në të premte, ora 11:00-13:00, ose mund ta plotësoni online në faqen zyrtare http://kpa.al/denonco .