Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 18.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 7/2024, datë 16.02.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dorjan Tafilaj Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e martë, më datë 09.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 19/2023, datë 18.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 18.06.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 2/2022, datë 10.01.2022 që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 22/2024, datë 07.06.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Milan Laskaj kundër vendimit nr. 748, datë 27.03.2024, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 13.06.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 69/2021, datë 11.11.2021 që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli më datë 12.06.2024, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 71/2021, datë 17.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e hënë, më datë 01.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 17/2022, datë 28.03.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fahrije Gjana Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 10.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sami Ujkashi Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në datë 11.06.2024, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e gjyqtarit Ardian Hajdari i caktuar relator në çështjen (JR) nr. 85/2021, datë 30.12.2021, që i Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) 21/2024, datë 06.06.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 743, datë 19.03.2024, të Komisionit të Pavarur Per me teper

Postuar në :