Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 10.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023 që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :

Announcement

Today, on 10.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber initiated the hearing in chambers of case (JR) no. 46/2023, dated 18.10.2023, pertaining to the appeal of the assessee Sami Ujkashi against Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Ditën e hënë, më datë 16.09.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 52/2023, datë 07.11.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Announcement

On Monday, 16.09.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing the case (JR) no. 52/2023, dated 07.11.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 24/2024, datë 01.07.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 744, datë 19.03.2024, të Komisionit të Per me teper

Postuar në :