Seance publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 20.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 34/2020, datë 10.09.2020, që i përket ankimit të subjektit Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Ditën e martë, më datë 13.09.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.42/2020, datë 30.09.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 36/2022, datë 29.07.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 539, datë 08.06.2022, të Komisionit të Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 35/2022, datë 25.07.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 537, datë 02.06.2022, të Komisionit të Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 34/2022, datë 21.07.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Esmeralda Ndoci kundër vendimit nr. 532, datë 18.05.2022, Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 33/2022, datë 21.07.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elveta Stafa (Murra) kundër vendimit nr. 534, datë Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e enjte, më datë 28.07.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 10/2020, datë 17.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Balliu Per me teper

Postuar në :

Hearing chamber

On Thursday, 28.07.2022, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no. 10/2020, dated 17.02.2020, pertaining to the appeal of the assessee Arjan Balliu against decision no. Per me teper

Postuar në :

The Appeal Chamber announces that today, on 13.07.2022, after considering in chambers the case (JR) no. 29/2020, dated 16.07.2020, pertaining to the appeal of the assessee Ardit Mustafaj against decision Per me teper

Postuar në :

Seance publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se sot, më datë 13.07.2022, pasi mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen (JR) nr. 29/2020, datë 16.07.2020, që i përket ankimit të paraqitur Per me teper

Postuar në :