Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 18.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 27/2021, datë 21.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Klodiana Gjyzari Per me teper

Postuar në :

Hearing chamber

On Tuesday, 18.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 27/2021, dated 21.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Klodiana Gjyzari against decision no. Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 11.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 10/2021, datë 02.03.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Silvana Pani Per me teper

Postuar në :

Hearing chamber

On Tuesday, 11.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 10/2021, dated 02.03.2021, pertaining to the appeal of the assessee Silvana Pani against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 05.06.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 6/2021, datë 26.01.2021, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 05.06.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 6/2021, dated 26.01.2021, pertaining to the appeal of the Public Commissioner and the appeal of Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e mërkurë, më datë 05.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 24/2021, datë 10.05.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Enrik Haxhiraj Per me teper

Postuar në :

Hearing chamber

On Wednesday, 05.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 24/2021, dated 10.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Enrik Haxhiraj, against decision no. Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e hënë, më datë 03.07.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 38/2021, datë 14.07.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Gentiana Xhelili Per me teper

Postuar në :

Hearing chamber

On Monday, 03.07.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 38/2021, dated 14.07.2021, pertaining to the appeal of the assessee Gentiana Xhelili against decision no. Per me teper

Postuar në :