Dhomë Këshillimi

Ditën e enjte, më datë 15.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 6/2022, datë 27.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Trashi Per me teper

Postuar në :

Dhomë Këshillimi

Ditën e mërkurë, më datë 14.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 45/2020, datë 15.10.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Selim Kryeziu Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Ditën e martë, më datë 13.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 50/2020, datë 18.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 23.11.2022, ora 08:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 47/2020, datë 22.10.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e mërkurë, më datë 01.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 55/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shpresa Beçaj Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Mimoza Tasi relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr. Per me teper

Postuar në :

Announcement of decision

The trial panel of the Appeal  Chamber, composed of judges, Rezarta Schuetz, presiding, Mimoza Tasi, rapporteur, Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo, members, announced the decision on case (JR) no. Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 49/2022, datë 22.11.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Edmond Shytko kundër vendimit nr. 566 vendimi, datë Per me teper

Postuar në :

Announcement

The Appeal Chamber has registered case (JR) no. 49/2022, dated 22.11.2022, pertaining to the appeal of the assessee Edmond Shytko against decision no. 566 dated 28.09.2022 of the Independent Qualification Per me teper

Postuar në :

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 15.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 6/2022, datë 27.01.2022 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ervin Trashi Per me teper

Postuar në :