Dhomë këshillimi

Ditën e mërkurë, më datë 15.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 28/2021, datë 25.05.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rita Gjati Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Wednesday, 15.05.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 28/2021, dated 25.05.2021, pertaining to the appeal of the assessee Rita Gjati against decision no. Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 09.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 36/2021, datë 29.06.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Bilo Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Tuesday, 09.05.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 36/2021, dated 29.06.2021, pertaining to the appeal of the assessee Dhurata Bilo against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 16.04.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 1/2024, datë 09.01.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik dhe ankimit Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Ditën e martë, më datë 30.04.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 70/2021, datë 16.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Sinanaj Per me teper

Postuar në :

Camera hearing

On Tuesday, 30.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 70/2021, dated 16.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Lindita Sinanaj against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e hënë, më datë 29.04.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr. 30/2023, datë 14.07.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Monday, 29.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 30/2023, dated 14.07.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Dhomë këshillimi

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 15.04.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 79/2021, datë 15.12.2021, që i përket ankimit të subjektit të Per me teper

Postuar në :