Seancë publike

Ditën e mërkurë, më datë 10.01.2024, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 33/2023, datë 20.07.2023 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Wednesday, 10.01.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing case (JR) no. 33/2023, dated 20.07.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 23.11.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 51/2022, datë 09.12.2022, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Public hearing

Today, on 23.11.2023, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 51/2022, dated 09.12.2022, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 574, Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 30.11.2023, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 20/2023, datë 19.05.2023, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :