Seance Publike

Ditën e martë, më datë 13.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr. 50/2020, datë 18.11.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Seance Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 23.11.2022, ora 08:30, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 47/2020, datë 22.10.2020, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e mërkurë, më datë 23.11.2022, ora 08:30, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.47/2020, datë 22.10.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit të Per me teper

Postuar në :

Public hearing

On Wednesday, 23.11.2022, at 08:30, the Appeal Chamber shall consider in a public hearing the case (JR) no. 47/2020, dated 22.10.2020, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 09.11.2022, ora 11:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 18/2020, datë 02.06.2020, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hajrie Muçmata Per me teper

Postuar në :