Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.7/2019, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 07.11.2019, ora 09:30, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 04.11.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.33/2018, datë 12.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 20.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.4/2019, datë 28.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artor Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.55/2019, datë 29.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.173, datë 01.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.54/2019, datë 28.10.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alfred Agolli kundër vendimit nr.177, datë 08.07.2019 të Komisionit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 20.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.4/2019, datë 28.01.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artor Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.32/2018, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.53/2019, datë 25.10.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.183, datë 19.07.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e hënë, më datë 18.11.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.38/2018, datë 05.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Ahmet Per me teper

Postuar në :