Kategoria:

Njoftim

Njoftim Ditën e hënë, më datë 06.12.2021, ora 14:00, do të gjykohet në seancë dëgjimore publike çështja (JD) nr.5/2021, datë 31.05.2021 me kërkues Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit, me objekt, procedimin Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Ditën e mërkurë, më datë 12.01.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 5/2020, datë 20.01.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Brunilda Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Ina Rama  relatore, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim Vendimi

Njoftim vendimi Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Ditën e premte, më datë 17.12.2021, ora 09:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 62/2019, datë 12.12.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dhurata Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim Vendimi

Njoftim vendimi Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Ardian Hajdari relator, Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Ditën e mërkurë, më datë 15.12.2021, ora 13:30, do të gjykohet në seancë gjyqësore publike çështja (JR) nr.13/2020, datë 01.06.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim   Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 71/2021, datë 17.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit nr. 433, Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 70/2021, datë 16.11.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lindita Sinanaj kundër vendimit nr. 417, datë Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Njoftim Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 18.11.2021, ora 10:00, seancën gjyqësore publike të çështjes (JR) 21/2021, datë 29.04.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër Per me teper

Postuar në :