Ditën e enjte, më datë 20.06.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.25/2018, datë 25.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Bledar Abdullai kundër vendimit nr. 51, datë 30.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.  

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues:      Luan Daci

Relatore:       Albana Shtylla

Anëtarë:        Ardian Hajdari, Ina Rama, Natasha Mulaj

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.