Ditën e mërkurë, më datë 15.01.2020, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.8/2019, datë 12.02.2019 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Admir Belishta, kundër vendimit nr. 93, datë 21.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Sokol Çomo

Relatore:  Albana Shtylla

Anëtarë:  Ina Rama, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.