Ditën e martë, më datë 12.02.2019, ora 10:30, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.24/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Gani Dizdari ka bërë kundër vendimit nr.37, datë 16.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.