Ditën e hënë, më datë 18.02.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.18/2018, datë 02.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Adriatik Cama ka bërë kundër vendimit nr.35, datë 12.07.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Ardian Hajdari

Relatore:   Albana Shtylla

Anëtarë:  Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.