Hearing chamber

Hearing chamber

2023-05-03 10:00 - 13:00

On Wednesday, 03.05.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall review in chambers case (JR) no. 32/2021, dated 11.06.2021, pertaining to the appeal of the assessee Bledar Maksuti against decision no. 367, dated 16.04.2021 of the Independent Qualification Commission.

The trial panel of this case consists of judges:

Presiding: Albana Shtylla

Rapporteur: Ina Rama

Members: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2023-10-05 All day

  Ditën e enjte, më datë 05.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 53/2021, datë 09.09.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kreshnik Omari kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 412, datë 06.07.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-10-12 All day

  Ditën e enjte, më datë 12.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 48/2021, datë 30.08.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alma Hicka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 364, datë 02.04.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-10-24 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se ditën e martë, më datë 24.10.2023, ora 10:00, do të zhvillohet seanca plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 2/2022, datë 20.06.2022, me ankuese Belina Kryemadhi, kundër vendimit nr. 20, datë 31.01.2022 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me subjekte të interesuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Sokol Çomo                          Kryetar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla                       Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                                 Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Mimoza Tasi                            Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Natasha Mulaj                         Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare mbi bazë dokumentesh do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-10-25 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 25.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 44/2021, datë 09.08.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tomorr Kullolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 396, datë 09.06.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.