Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2023-01-23 All day

Ditën e hënë, më datë 23.01.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 61/2020, datë 18.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tritan Hamitaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 297, datë 17.09.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relatore: Natasha Mulaj

Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2024-07-16 All day

  Ditën e martë, më datë 16.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 19/2022, datë 20.04.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Hoxha kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 513, datë 25.02.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-16 All day

  On Tuesday, 16.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 19/2022, dated 20.04.2022, pertaining to the appeal of the assessee Flutura Hoxha against decision no. 513, dated 25.02.2022 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case shall consist of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-18 All day

  Ditën e enjte, më datë 18.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 7/2024, datë 16.02.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Dorjan Tafilaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 728, datë 28.12.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Mimoza Tasi

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-19 All day

  Ditën e premte, më datë 19.07.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 42/2023, datë 14.09.2023, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Përparim Vukaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 683, datë 14.09.2023.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-19 All day

  On Friday, 19.07.2024, at 10:00, the Appel Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 42/2023, dated 14.09.2023, pertaining to the appeal of the assessee Përparim Vukaj against decision no. 683, dated 14.09.2023 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-07-29 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit çeli sot, më datë 10.07.2024, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) nr. 46/2023, datë 18.10.2023 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sami Ujkashi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 629, datë 28.07.2023.

  Për shkak të mosformimit me përbërje të plotë të trupit gjykues për arsye objektive, u vendos shtyrja e seancës gjyqësore për në datën 29.07.2024, në orën 10:00.

  Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-07-29 All day

  Today, on 10.07.2024, at 10:00, the Appeal Chamber initiated the hearing in chambers of case (JR) no. 46/2023, dated 18.10.2023, pertaining to the appeal of the assessee Sami Ujkashi against decision no. 629, dated 28.07.2023 of the Independent Qualification Commission.

  Due to the failure of full composition of the trial panel for objective reasons, the hearing was adjourned to 29.07.2024, at 10:00.

  The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-09-11 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 11.09.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2022, datë 17.03.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Elina Kombi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 507, datë 03.02.2022.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-09-11 All day

  On Wednesday, 11.09.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 16/2022, dated 17.03.2022, pertaining to the appeal of the assessee Elina Kombi against decision no. 507, dated 03.02.2022 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.