Hearing chamber

Hearing chamber

2023-02-20 All day

The Appeal Chamber announces that on Monday, 20.02.2023, at 10:00 a.m., a plenary session will be held on the basis of documents for the case (JD) 1/2022, dated 16.02.2022, with petitioner Shkëlqim Kokona, against decision no. 411, dated 17.12.2021 of the High Prosecutorial Council, with interested subjects the High Prosecutorial Council and the High Inspector of Justice.

This case will be considered by the judges:

Albana Shtylla, President of the Appeal Chamber

Ina Rama, Member of the Appeal Chamber

Mimoza Tasi, Member of the Appeal Chamber

Natasha Mulaj, Member of the Appeal Chamber

Rezarta Schuetz, Member of the Appeal Chamber

Sokol Çomo, Member of the Appeal Chamber

The plenary session on the basis of documents will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2023-03-30 10:00 - 2023-03-30 17:00

  Ditën e enjte, datë 30.03.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 59/2020, datë 16.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Hysen Saliko kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 284, datë 03.08.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Natasha Mulaj

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-03-30 10:00 - 2023-03-30 17:00

  On Thursday, 30.03.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 59/2020, dated 16.12.2020, pertaining to the appeal of the assessee Hysen Saliko against decision no. 284, dated 03.08.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Natasha Mulaj

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no.3, Tirana.

 • 2023-04-03 10:00 - 2023-04-03 14:00

  Ditën e hënë, datë 03.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 63/2020, datë 22.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Neritan Cena kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 304, datë 06.10.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relator: Sokol Çomo

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-04-03 10:00 - 2023-04-03 15:00

  On Monday, 03.04.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 63/2020, dated 22.12.2020, pertaining to the appeal of the assessee Neritan Cena against decision no. 304, dated 06.10.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Sokol Çomo

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-04-04 10:00 - 2023-04-04 15:00

  On Tuesday, 04.04.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 16/2021, dated 08.04.2021, pertaining to the appeal of the assessee Shkëlqim Mustafa against decision no. 333, dated 13.01.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers will take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-04-04 10:00 - 2023-04-04 15:00

  Ditën e martë, datë 04.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 16/2021, datë 08.04.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlqim Mustafa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 333, datë 13.01.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-04-20 All day

  On Thursday, 20.04.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers the case (JR) no. 52/2020, dated 23.11.2020, pertaining to the appeal of the assessee Rozeta Qirjaqi against decision no. 272, dated 08.07.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2023-04-20 10:00 - 2023-04-20 14:00

  Ditën e enjte, datë 20.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 52/2020, datë 23.11.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rozeta Qirjaqi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 272, datë 08.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Albana Shtylla, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-04-25 All day

  Ditën e martë, datë 25.04.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 56/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Flutura Skënderi kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 279, datë 23.07.2020.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Rezarta Schuetz

  Anëtarë: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-04-25 All day

  On Tuesday, 25.04.2023, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 56/2020, dated 07.12.2020, pertaining to the appeal of the assessee Flutura Skenderi against decision no. 279, dated 23.07.2020 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Albana Shtylla

  Rapporteur: Rezarta Schuetz

  Members: Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj

  The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.