Hearing chamber

Hearing chamber

2023-02-27 All day

On Monday, 27.02.2023, at 13:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 7/2022, dated 02.03.2022, pertaining to the appeal of the assessee Rexhep Karaj, against decision no. 478, dated 25.11.2021 of the Independent Qualification Commission.

The trial panel of this case consists of judges:

Presiding: Rezarta Schuetz

Rapporteur: Mimoza Tasi

Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

The hearing in chambers will take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

Related upcoming events

 • 2024-05-28 All day

  Ditën e martë, më datë 28.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 71/2021, datë 17.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Sali Hasa kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 433, datë 03.09.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-05-29 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 29.05.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 34/2021, datë 21.06.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bari Shyti kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 361, datë 25.03.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-05 - 2024-06-06 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 05.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 67/2021, datë 09.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Albert Spiro kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 419, datë 12.07.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relatore: Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-05 All day

  On Wednesday, 05.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 67/2021, dated 09.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Albert Spiro against decision no. 419, dated 12.07.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Sokol Çomo

  Rapporteur: Ina Rama

  Members: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-06-13 All day

  Ditën e enjte, më datë 13.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 69/2021, datë 11.11.2021, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kaçe Agolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 437, datë 10.09.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-13 All day

  On Thursday, 13.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 69/2021, dated 11.11.2021, pertaining to the appeal of the assessee Kaçe Agolli against decision no. 437, dated 10.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Ina Rama

  Rapporteur: Albana Shtylla

  Members: Mimoza Tasi, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.

 • 2024-06-18 All day

  Ditën e martë, më datë 18.06.2024, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 2/2022, datë 10.01.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Ariola Kristo kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 438, datë 10.09.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2024-06-18 All day

  On Tuesday, 18.06.2024, at 10:00, the Appeal Chamber shall consider in chambers case (JR) no. 2/2022, dated 10.01.2022, pertaining to the appeal of the assessee Ariola Kristo against decision no. 438, dated 10.09.2021 of the Independent Qualification Commission.

  The trial panel of this case consists of judges:

  Presiding: Rezarta Schuetz

  Rapporteur: Natasha Mulaj

  Members: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  The hearing in chambers shall take place at the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3, Tirana.