Njoftim

Njoftim

2022-11-09 All day

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 47/2022, datë 01.11.2022, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Bajram Breçani kundër vendimit nr. 558 vendimi, datë 06.09.2022, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 09.11.2022, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese:  Ina Rama

Relator:      Sokol Çomo

Anëtarë:     Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Mimoza Tasi