Njoftim

Njoftim

2022-11-16 10:00 - 13:00

Ditën e mërkurë, më datë 01.12.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 55/2020, datë 07.12.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shpresa Beçaj kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 270, datë 03.07.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese:     Rezarta Schuetz

 

Relatore:        Mimoza Tasi

Anëtarë:         Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.