Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Albana Shtylla kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 35/2021, Per me teper

Postuar në :

Decision day

The trial panel of the Special Appeal Chamber, composed of judges Albana Shtylla as presiding judge, Rezarta Schuetz as case rapporteur, Ina Rama, Mimoza Tasi, Sokol Çomo as members, announced Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Rezarta Schuetz kryesuese, Mimoza Tasi relatore, Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 3/2023, Per me teper

Postuar në :

Decision day

Today, on 04.04.2024, at 10:00, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) 3/2023, dated 17.01.2023, pertaining to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 592, Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen nr. 72/2021, Per me teper

Postuar në :