Ditën e martë, më datë 16.07.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Dritan Rreshka ka bërë kundër vendimit nr.55, datë 31.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Për arsye objektive, seanca u ndërpre në orën 19.00 dhe u shty për në datën 17.07.2019, në orën 08.00.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Albana Shtylla

Relatore:  Ina Rama

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë