Sot, më datë 30.06.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për zëvendësimin e anëtares së trupit gjykues, gjyqtares Natasha Mulaj, në çështjen (JR) nr. 3/2020, datë 14.01.2020 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr.200, datë 16.10.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që lidhet me subjektin e rivlerësimit Besim Hajdarmataj.

Pas hedhjes së shortit, gjyqtarja Natasha Mulaj është zëvendësuar nga gjyqtari Luan Daci.

Kërkesa për heqje dorë e gjyqtares Natasha Mulaj është pranuar me shumicë votash me vendimin nr.3/2, datë 29.06.2020, nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët: Luan Daci (kryesues), Ardian Hajdari, lna Rama, Rezarta Schuetz dhe Sokol Çomo, anëtarë.

Përfundimisht, trupi gjykues i çështjes (JR) nr. 3/2020, datë 14.01.2020, do të ketë përbërjen që vijon:

Kryesuese: Rezarta Schuetz

Relator:  Ardian Hajdari

Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo