Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 56/2021, datë 11.10.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Zegjine Sollaku kundër vendimit nr. 416, datë 08.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 20.10.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues: Sokol Çomo

Relator: Ardian Hajdari        

Anëtarë: Ina Rama, Rezarta Schuetz, Albana Shtylla

 

******************************************************************

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 57/2021, datë 11.10.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Mirela Iliopullo kundër vendimit nr. 420, datë 13.07.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 20.10.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Albana Shtylla

 

******************************************************************

 

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 58/2021, datë 11.10.2021 që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 410, datë 30.06.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Atalanta Zeqiraj

Sot, në datën 20.10.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesues:  Sokol Çomo

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë:  Ardian Hajdari, Ina Rama, Albana Shtylla