Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 76/2021, datë 02.12.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Lorenc Mërkuri kundër vendimit nr. 450, datë 22.09.2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 10.12.2021, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Ina Rama

Relatore: Albana Shtylla

Anëtarë: Sokol Çomo, Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz