Ditën e enjte, më datë 27.10.2022, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 38/2020, datë 18.09.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Skënder Haluci kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 244, datë 05.03.2020.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesuese: Albana Shtylla

Relator: Sokol Çomo

Anëtarë: Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.