Hearing chamber

Hearing chamber

2022-10-11 10:00 - 11:00

The Appeal Chamber announces that the hearing in chambers of case (JR) no. 32/2020, dated 31.08.2020, pertaining to the appeal of the assessee Bernina Kondi, scheduled to take place on Wednesday, 05.10.2022, at 10:00, due to objective reasons of the International Observer, will take place on Tuesday, 11.10.2022, at 10:00.

 

The trial panel of this case consists of judges:

Presiding:        Natasha Mulaj

Rapporteur:     Ina Rama

Members:        Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

 

The hearing in chambers shall take place in the premises of the Appeal Chamber, at Boulevard “Dëshmorët e Kombit”, no. 3. Tirana.

Related upcoming events

 • 2023-10-05 All day

  Ditën e enjte, më datë 05.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 53/2021, datë 09.09.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Kreshnik Omari kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 412, datë 06.07.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-10-12 All day

  Ditën e enjte, më datë 12.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 48/2021, datë 30.08.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Alma Hicka kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 364, datë 02.04.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Ina Rama

  Relatore: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-10-24 All day

  Kolegji i Posaçëm i Apelimit njofton se ditën e martë, më datë 24.10.2023, ora 10:00, do të zhvillohet seanca plenare mbi bazë dokumentesh për çështjen (JD) 2/2022, datë 20.06.2022, me ankuese Belina Kryemadhi, kundër vendimit nr. 20, datë 31.01.2022 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, me subjekte të interesuar Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë.

  Kjo çështje do të shqyrtohet nga gjyqtarët:

  Sokol Çomo                          Kryetar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Albana Shtylla                       Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Ina Rama                                 Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Mimoza Tasi                            Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Natasha Mulaj                         Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Rezarta Schuetz                      Anëtare e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

  Seanca plenare mbi bazë dokumentesh do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2023-10-25 All day

  Ditën e mërkurë, më datë 25.10.2023, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 44/2021, datë 09.08.2021 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Tomorr Kullolli kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 396, datë 09.06.2021.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore: Albana Shtylla

  Anëtarë: Ina Rama, Natasha Mulaj, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.