Ditën e martë, më datë 17.07.2018 ora 10.00, do të gjykohet në Dhomë Këshillimi çështja

Nr. 4/ 2018 (JR) datë 23.05 2018 në lidhje me ankimin e bërë nga subjekti i rivlerësimit z. Fatos Lulo kundër vendimit Nr.12 datë 23.03 2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Seanca në Dhomë Këshillimi, do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit në adresën “Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr 3. Tiranë”

Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

Kryesues: Luan Daci

Relator: Natasha Mulaj

Anëtarë: Albana Shtylla

Ardian Hajdari

Sokol Çomo