Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.10/2020, datë 17.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arjan Balliu kundër vendimit nr.211, datë 18.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sot, në datën 19.02.2020, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relatore: Rezarta Schuetz

Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Albana Shtylla