Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 20.04.2022, ora 10:00, seancën gjyqësore në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 11/2020, datë 18.02.2020 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Marjana Velçani kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 222, datë 12.12.2020.

Për arsye objektive, për shkak të zhvillimit të një gjykimi tjetër, trupi gjykues vendosi të ndërpresë shqyrtimin gjyqësor të çështjes, për ta vijuar atë më datë 22.04.2022, ora 09:00.

Seanca gjyqësore në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.